Wyróżniały się też urzędy z Sierpca, Włodawy i Kłodzka. Z kolei wśród wyspecjalizowanych dominował II Wielkopolski US w Kaliszu.
Ranking dziesięciolecia / Dziennik Gazeta Prawna
W tym roku sporządziliśmy jubileuszowy X Ranking Urzędów Skarbowych Dziennika Gazety Prawnej i po raz kolejny spośród 400 urzędów wybraliśmy te, które działają najszybciej i najlepiej. Postanowiliśmy też podsumować wyniki z całej dekady i wyróżnić te US, które w pierwszej dziesiątce pojawiały się najczęściej.
Zwycięzców tego podsumowania pokazujemy w dwóch zestawieniach – wszystkich urzędów (w tym małych, średnich i dużych, ponieważ przez 10 lat niektóre z nich były przyporządkowane do różnych grup) oraz wyspecjalizowanych, które pojawiły się dopiero w piątym rankingu. W pierwszym przypadku wyróżnił się US w Krasnymstawie, który wysoko plasował się szczególnie w ostatnich czterech rankingach (a w VII i IX był liderem małych US w klasyfikacji generalnej i w kategorii efektywność). Z kolei wśród 20 wyspecjalizowanych urzędów najlepsze na przestrzeni ostatnich lat okazały się II Wielkopolski US w Kaliszu (najbardziej efektywny w VII i X rankingu, zwycięzca klasyfikacji generalnej w IX) i Lubuski US w Zielonej Górze – lider wszystkich zestawień (generalnego, skuteczności i efektywności) w VIII rankingu.
Tegoroczne wydarzenie – tak jak w poprzednich czterech latach – objęło patronatem Ministerstwo Finansów.

Co porównywaliśmy

W X rankingu, tak jak w poprzednim, urzędy ocenialiśmy w dwóch kategoriach: skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość), a następnie ułożyliśmy klasyfikację generalną. Przy czym oddzielnie ocenialiśmy urzędy różnej wielkości. Za duże US uznawaliśmy te, które zatrudniają powyżej 130 pracowników. Za średnie – te, w których pracuje od 61 do 130 osób. Z kolei małe to takie, w których zatrudnienie nie przekracza 60 pracowników. W odrębnej grupie ocenialiśmy urzędy wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują dużych podatników.
W kategorii efektywność US mogły otrzymać maksymalnie 120 punktów, a w kategorii skuteczność – 140. Klasyfikacja generalna stanowi sumę punktów z obu kategorii.

Zwycięskie urzędy

W kategorii skuteczność i w zestawieniu generalnym wśród wyspecjalizowanych urzędów skarbowych wygrał III Mazowiecki US w Radomiu. Zwycięstwo zawdzięcza m.in. najlepszej skuteczności finansowej w swojej grupie. Dzięki swoim działaniom (kontrolom) uzyskał on dodatkowo od podatników 130 mln zł (ponad 900 tys. zł na pracownika). Urząd zajmujący drugie miejsce pod tym względem pozyskał niespełna 90 mln zł (ponad 550 tys. zł na pracownika), a najgorszy z wyspecjalizowanych – niecały 1 mln zł (prawie 19 tys. zł na pracownika).
Wśród dużych urzędów skarbowych najlepszy okazał się US Wrocław-Śródmieście. Wygrał zarówno w kategorii skuteczność, jak i w zestawieniu generalnym. Wszystkie jego postępowania okazały się skuteczne, tj. zakończyły się podjęciem decyzji podatkowej (w przypadku najgorszego dużego US 33 proc. postępowań zostało umorzonych). Dobrze oceniona została też prawidłowość rozstrzygnięć naczelnika – dyrektor izby skarbowej uchylił zaledwie niespełna pół procent z nich.
Zwycięzca klasyfikacji generalnej w podkategorii urzędów średniej wielkości to US w Kłodzku. Okazał się też najbardziej efektywny. Kłodzki urząd może się poszczycić najlepszą skutecznością egzekucji (tj. największą liczbą tytułów wykonawczych załatwionych w stosunku do ogólnej liczby tytułów do załatwienia). Wynosiła ona 71,62 proc., podczas gdy drugi wynik wśród średnich US wynosił 60,53 proc., a najgorszy – 16,79 proc.
W tym roku bardzo dobrze wypadł US w Wołowie (woj. dolnośląskie) , który od I do VIII rankingu nie pojawiał się w pierwszej dziesiątce. Teraz okazał się najlepszy wśród małych urzędów w klasyfikacji generalnej i kategorii efektywność. Najlepiej w swojej grupie wypadł, jeżeli chodzi o czas, który minął od wszczęcia postępowania do doręczenia decyzji. Średnio zajmowało mu to 12 dni, podczas gdy urzędowi, który miał drugi wynik pod tym względem – 13 dni, a najgorszemu – 186 dni.
Wśród laureatów w kategorii skuteczność – oprócz wcześniej wymienionych – znalazły się też US w Wągrowcu (średni) i w Ustrzykach Dolnych (mały). Najbardziej efektywnymi urzędami (poza wspomnianymi) okazały się: US Łódź-Widzew (duży) i II Wielkopolski US w Kaliszu.

Wyniki izb

W oddzielnym rankingu ocenialiśmy 16 izb skarbowych. W klasyfikacji generalnej maksymalnie mogły one uzyskać 90 punktów: 40 za efektywność i 50 za skuteczność.
Tak jak w zeszłym roku zarówno w klasyfikacji generalnej, jak i w kategorii efektywność najlepsza okazała się Izba Skarbowa w Białymstoku. Najszybciej bowiem załatwiała odwołania od decyzji urzędów skarbowych – średnio w ciągu 73 dni (izba, która wypadła pod tym względem najgorzej, potrzebowała na to 177 dni).
Z kolei najbardziej skuteczną izbą okazała się ta w Zielonej Górze. Wojewódzki sąd administracyjny uchylił mniej niż 1 proc. wydanych przez nią decyzji (podobnie było w przypadku IS w Szczecinie).
Urzędy ocenialiśmy w dwóch kategoriach: skuteczność i efektywność