Od 1 stycznia 2014 r. firmy organizujące wypoczynek będą miały problemy z rozliczeniem VAT od swojej marży – wskazuje Polska Izba Turystyki w piśmie do wiceministra finansów Janusza Cichonia.
Obecnie obowiązek podatkowy dla usług turystycznych powstaje z chwilą ustalenia marży, nie później jednak niż 15. dnia od wykonania usługi. Nowe przepisy przewidują, że także przy opodatkowaniu w systemie VAT-marża zastosowanie będzie miała ogólna zasada – obowiązek powstanie w momencie wykonania usługi turystycznej. A to zdaniem Polskiej Izby Turystyki spowoduje wiele problemów, ponieważ podstawą opodatkowania w tym przypadku jest marża pomniejszona o VAT. Stanowi ona różnicę między kwotą, którą ma zapłacić nabywca usługi, a faktycznymi kosztami poniesionymi przez biuro z tytułu nabycia towarów i usług związanych z imprezą turystyczną. Określenie zarówno marży, jak i podatku jest więc możliwe dopiero w chwili ustalenia wszystkich kosztów. Od 1 stycznia wyliczenia dokonane przez biuro turystyczne na dzień powstania obowiązku podatkowego nie będą odpowiadały rzeczywistości. „Ostateczna wysokość marży zostanie ustalona w późniejszym okresie na podstawie sukcesywnie otrzymywanych faktur/rachunków, co będzie każdorazowo rodziło konieczność składania korekt deklaracji VAT” – podkreśla w piśmie Izba. Dlatego wnioskuje o zachowanie dotychczasowych zasad.
Według Romana Namysłowskiego, dyrektora w dziale doradztwa podatkowego EY, zmiana zasad, które były dostosowane do branży, rzeczywiście może utrudnić rozliczenia. Jego zdaniem najważniejsza jest jednak odpowiedź na pytanie, czy MF może opóźnić moment powstania obowiązku. – Raczej nie, ponieważ nie przewiduje tego dyrektywa UE – twierdzi ekspert EY.