Przedsiębiorca – wspólnik spółki cywilnej zajmującej się usługami montażu i konserwacji wind, zapytał izbę skarbową o to, czy rozlicza się z PIT według prawidłowej stawki ryczałtu ewidencjonowanego.
Wyjaśnił, że stosuje stawkę 5,5 proc. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Przepis ten pozwala na takie rozliczanie m.in. robót budowlanych. Mężczyzna chciał jednak potwierdzenia, że świadczone przez niego usługi nie powinny być objęte stawką 8,5 proc. dla działalności usługowej. Jego zdaniem rozlicza się prawidłowo. Przypomniał, że ustawa nie definiuje robót budowlanych, ale zgodnie z ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) obejmują one także montaż, remont i rozbiórkę obiektu budowlanego. W ten zakres kwalifikują się też świadczone przez niego usługi dotyczące wind. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Łodzi.
Interpretacja Izby Skarbowej w Łodzi z 6 listopada 2013 r. nr IPTPB1/415-493/13-4/MD