Ministerstwo Finansów zmienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z wieloma krajami. Celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Czy to się uda?
Jakie są zasadnicze zmiany, które MF wprowadza w ostatnim czasie do umów o unikaniu podwójnego opodatkowania?
Cezary Krysiak Przede wszystkim wprowadzamy modyfikacje w umowach z krajami UE. Polegają one na zmianie metody unikania podwójnego opodatkowania: z zaliczenia (podatek zapłacony w jednym kraju zalicza się na poczet podatku, który trzeba rozliczyć w drugim – przyp. red.) na wyłączenie z progresją (sumujemy dochody z obu państw i na tej podstawie określamy stawkę podatku, według której opodatkowujemy jedynie zarobki z jednego kraju, np. Polski – przyp. red.). Spośród państw UE pozostało nam dokończenie negocjacji z Holandią. W umowach z innymi krajami staramy się również wprowadzać metodę wyłączenia z progresją – wszędzie, gdzie to uzasadnione (nie dotyczy to np. umowy z Arabią Saudyjską, gdzie w praktyce nie ma podatku dochodowego).