Efektywność poboru danin w drodze inkasa jest niska, dlatego minister finansów rozważa zmiany, które mają poprawić skuteczność inkasentów.

Rada gminy ustala zarówno, które lokalne podatki i opłaty są pobierane przez inkasentów, jak i wyznacza ich. Inkasent zobowiązany jest do pobrania daniny od podatnika i jej wpłacenia we właściwym terminie organowi podatkowemu. Ministerstwo Finansów przyznało, że dostrzega problem niskiej efektywności poboru opłat w drodze inkasa. Ma on zostać przeanalizowany we współpracy z przedstawicielami samorządu terytorialnego. MF zapowiada przygotowanie na tej podstawie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych – tak wynika z odpowiedzi na interpelację poselską.

Problem polega na tym, że dziś w przypadku niewykonania ciążących na nim obowiązków inkasent odpowiada w sposób ograniczony tj. tylko za podatek pobrany, którego jednak nie wpłacił na konto fiskusa. Wynika to z art. 30 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Nie odpowiada natomiast za podatki niepobrane, do których poboru był zobowiązany. W takim wypadku nie podlega także odpowiedzialności karnej skarbowej. Zdaniem posłanki PO może to prowadzić do mniejszej skuteczności ściągalności podatków. O rozszerzenie odpowiedzialności podatkowej inkasenta zapytała w interpelacji poselskiej (nr 21421/13). Ministerstwo Finansów w odpowiedzi poinformowało, że aktualnie nie są prowadzone prace legislacyjne nad zmianą przepisów ordynacji podatkowej. Zostaną one jednak podjęte.Ważne!

Rada gminy może zarządzić pobór:
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- opłat: od posiadania psów, targowej, miejscowej, uzdrowiskowej,
- podatku rolnego od osób fizycznych,
- podatku leśnego od osób fizycznych,
w drodze inkasa oraz wyznaczać inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.