Interpretacja ogólna w sprawie ulgi meldunkowej jest aktualna i chroni podatników, którzy się do niej zastosują – zapewnia Ministerstwo Finansów.
Wątpliwości w tej sprawie zgłosił poseł Twojego Ruchu w interpelacji (nr 21015/13). Twierdził, że mimo wydanej przed pięcioma laty interpretacji ogólnej ministra finansów o uldze meldunkowej urzędy skarbowe wciąż różnie ustalają, kiedy ona przysługuje.
Przypomnijmy, że z preferencji mogą korzystać podatnicy uzyskujący przychody ze sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007–2008. Ulga pozwala nie płacić podatku dochodowego, mimo sprzedaży domu lub mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia. Trzeba jednak spełnić warunek zameldowania na pobyt stały w sprzedawanej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Urzędy skarbowe różnie interpretowały ten przepis. Jedne były zdania, że chodzi o okres bezpośrednio poprzedzający zbycie, inne twierdziły, że musi on zawierać się w czasie obowiązywania przepisów o uldze (1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2008 r.), a jeszcze inne, że zwolnienie przysługuje podatnikom spełniającym warunek rocznego zameldowania, niezależnie od tego, kiedy to miało miejsce. Zdaniem posła mimo ukazania się interpretacji ogólnej z 19 lutego 2008 r. (nr DD2/033/0557/SKT/07/1682), w praktyce nadal stosowano interpretacje niekorzystne dla podatników.