Interpretacja ogólna w sprawie ulgi meldunkowej jest aktualna i chroni podatników, którzy się do niej zastosują – zapewnia Ministerstwo Finansów.
Wątpliwości w tej sprawie zgłosił poseł Twojego Ruchu w interpelacji (nr 21015/13). Twierdził, że mimo wydanej przed pięcioma laty interpretacji ogólnej ministra finansów o uldze meldunkowej urzędy skarbowe wciąż różnie ustalają, kiedy ona przysługuje.
Przypomnijmy, że z preferencji mogą korzystać podatnicy uzyskujący przychody ze sprzedaży nieruchomości nabytych w latach 2007–2008. Ulga pozwala nie płacić podatku dochodowego, mimo sprzedaży domu lub mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia. Trzeba jednak spełnić warunek zameldowania na pobyt stały w sprzedawanej nieruchomości przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Urzędy skarbowe różnie interpretowały ten przepis. Jedne były zdania, że chodzi o okres bezpośrednio poprzedzający zbycie, inne twierdziły, że musi on zawierać się w czasie obowiązywania przepisów o uldze (1 stycznia 2007 r. – 31 grudnia 2008 r.), a jeszcze inne, że zwolnienie przysługuje podatnikom spełniającym warunek rocznego zameldowania, niezależnie od tego, kiedy to miało miejsce. Zdaniem posła mimo ukazania się interpretacji ogólnej z 19 lutego 2008 r. (nr DD2/033/0557/SKT/07/1682), w praktyce nadal stosowano interpretacje niekorzystne dla podatników.
Minister finansów zapytany o te rozbieżności odpowiedział, że we wspomnianej interpretacji zajął stanowisko, iż do 12-miesięcznego okresu wlicza się również czas zameldowania przed 1 stycznia 2007 r., jak też przed datą nabycia nieruchomości. Stanowisko to jest nadal aktualne.
MF podkreśla, że podatnikom, którzy sprzedali nieruchomość już po opublikowaniu interpretacji ogólnej i zastosowali się do niej, przysługuje zwolnienie, nawet jeśli organ podatkowy w postępowaniu wymiarowym nie uwzględnił tego dokumentu. Resort wyjaśnia, że podatnicy, którzy niesłusznie zapłacili PIT, mają prawo wystąpić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o zweryfikowanie wydanej decyzji w trybach przewidzianych przepisami – Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
Resort finansów odniósł się również do kwestii oświadczeń koniecznych do skorzystania z preferencji. Przypomniał, że przedłużył 14-dniowy termin ich składania (liczony od dnia sprzedaży). I tak, termin ten był wydłużony do 30 kwietnia 2008 r. oraz 30 kwietnia 2009 r. – odpowiednio dla przychodów uzyskanych w 2007 r. i 2008 r. Z kolei w przypadku sprzedaży nieruchomości po 31 grudnia 2008 r. oświadczenie należy złożyć w terminie składania zeznania za rok podatkowy, w którym miała miejsce transakcja.
MF nie ma danych, ilu podatników nie skorzystało z ulgi na skutek negatywnych interpretacji urzędników ani ilu skorygowało rozliczenia i złożyło wnioski o stwierdzenie nadpłaty.
Po 5 latach nie ma podatku
Obowiązek podatkowy nie powstaje, jeśli odpłatne zbycie nieruchomości następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym ją nabyto. Dla nieruchomości nabytych w 2008 r. okres ten upływa 31 grudnia 2013 r., po tym czasie nie będzie już potrzeby korzystania z ulgi meldunkowej.