Przepisy się zmieniają, ale rewolucji nie będzie. Dziś wchodzi w życie nowelizacja ustawy akcyzowej, która przewiduje wprowadzenie akcyzy na gaz ziemny do celów opałowych. Jest to dostosowanie do unijnych wymogów.

Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że akcyza wyniesie około 4 groszy na metrze sześciennym tego paliwa. Szacuje się, że roczne wpływy do budżetu
państwa z tego tytułu wyniosą około 116-118 milionów złotych.

Niemniej - jak podkreśla Sylwia Stelmachowska z biura prasowego resortu - dyrektywa unijna przewiduje kilka zwolnień z tego opodatkowania, które w całości wykorzystaliśmy. I tak na przykład podatku akcyzowego nie zapłacą gospodarstwa domowe, szkoły, przychodnie, przedszkola, żłobki. Nie zapłaci również kolej, która wykorzystuje gaz ziemny do ogrzewania pociągów. Dotyczy to również między innymi prac rolniczych, ogrodniczych, hodowli ryb oraz leśnictwa. Zwolnienia te obowiązują na stałe.

Akcyzę zapłacą więc wszyscy przedsiębiorcy, których nie ma na liście zwolnień.