Od 1 października sklepy, hurtownie czy restauracje przekazujące żywność organizacjom pożytku publicznego (OPP) na cele charytatywne nie muszą z tego tytułu odprowadzać VAT. Wcześniej możliwe to było tylko w przypadku producentów żywności.
Jednym z warunków zastosowania tej preferencji jest posiadanie dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz OPP, z przeznaczeniem wyłącznie na cele prowadzonej przez nią działalności charytatywnej. Wynika to z art. 43 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Ministerstwo Finansów w przesłanych DGP wyjaśnieniach podkreśla, że przepis ten nie narzuca darczyńcy określonego sposobu potwierdzenia dokonania dostawy żywności. Według resortu może nim być przykładowo faktura zawierająca adnotację, że środki spożywcze są przekazane OPP wyłącznie na cele prowadzonej przez nią działalności charytatywnej wraz z potwierdzeniem przez tę organizację odbioru towarów.