Wydatki na ogłoszenie w prasie i drobny poczęstunek służące promocji szpitala są powiązane z jego przychodami i mogą pomniejszyć dochód do opodatkowania – uznał poznański WSA.
Z okazji dziesiątej rocznicy swojej działalności szpital zorganizował konferencję naukową. Zaprosił na nią specjalistów i potencjalnych odbiorców usług medycznych. Podczas imprezy zaprezentował m.in. swoje osiągnięcia. Wydatki na organizację konferencji, m.in. wydrukowanie ogłoszenia promocyjnego w gazecie i zakup drobnego poczęstunku dla uczestników, chciał zaliczyć do kosztów podatkowych. We wniosku o interpretację zaznaczył, że jednym z jego celów statutowych jest promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna.
Izba skarbowa uznała jednak, że wymienione wydatki jako poniesione na reprezentację zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) nie podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych.