Wydatki na ogłoszenie w prasie i drobny poczęstunek służące promocji szpitala są powiązane z jego przychodami i mogą pomniejszyć dochód do opodatkowania – uznał poznański WSA.
Z okazji dziesiątej rocznicy swojej działalności szpital zorganizował konferencję naukową. Zaprosił na nią specjalistów i potencjalnych odbiorców usług medycznych. Podczas imprezy zaprezentował m.in. swoje osiągnięcia. Wydatki na organizację konferencji, m.in. wydrukowanie ogłoszenia promocyjnego w gazecie i zakup drobnego poczęstunku dla uczestników, chciał zaliczyć do kosztów podatkowych. We wniosku o interpretację zaznaczył, że jednym z jego celów statutowych jest promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna.
Izba skarbowa uznała jednak, że wymienione wydatki jako poniesione na reprezentację zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) nie podlegają zaliczeniu do kosztów podatkowych.
Innego zdania był WSA w Poznaniu. W jego ocenie wydatki na zakup ogłoszenia w gazecie oraz na poczęstunek podczas konferencji nie były reprezentacją rozumianą jako poprawa wizerunku szpitala. Uznał je zaś za czynności związane z reklamą i promocją usług placówki, co należy do jej celów statutowych. Zdaniem WSA nie ulega wątpliwości, że stworzenie właściwego klimatu dla prowadzonej działalności zarówno podczas długotrwałej konferencji, jak i po jej zakończeniu skutkuje zwiększeniem przychodu. Dlatego orzekł, że poniesione wydatki powinny być uznane za koszt podatkowy. Wyrok nie jest prawomocny.
Zgodnie z wyrokiem NSA (sygn. akt II FSK 702/11) wydanym w składzie 7 sędziów wydatki na posiłki na spotkaniach, które mają cel biznesowy, mogą być zaliczane do kosztów podatkowych
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 16 października 2013 r., sygn. akt I SA/Po 296/13.