Wyszczególnienie na fakturze produktów dostarczanych klientom przy okazji usługi cateringowej jest obowiązkiem usługodawcy. Joanna Skibicka, ekspert podatkowy w Stone & Feather Tax Advisory, zwraca uwagę, że w praktyce bardzo często firmy cateringowe w związku ze świadczoną usługą dostarczają konsumentom, oprócz gotowych posiłków i napojów, np. ciastka, cukierki, czekoladki, musztardę, jednorazowe talerzyki czy sztućce. I popełniają błąd polegający na tym, że stosują jedną stawkę do usługi i towaru, czyli 8-proc. stawkę VAT.

– Takie towary powinny być opodatkowane właściwą dla nich 23-proc. VAT, a nie być automatycznie włączane do usługi cateringu i opodatkowywane według stawki 8 proc. – mówi Joanna Skibicka.

Jak tłumaczy nasza rozmówczyni, w przypadku usług cateringu powszechną praktyką jest stosowanie obniżonej stawki jako właściwej dla samej usługi oraz 23-proc. VAT do dostaw napojów. W ten sposób w ramach świadczonej usługi wyodrębnia się dostawę np. kawy, herbaty czy wody mineralnej.

Joanna Skibicka wyjaśnia, że zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o VAT stawka w wysokości 8 proc. nie może być stosowana do sprzedaży: napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc., napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc., kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych oraz innych towarów w stanie nieprzetworzonym, opodatkowanych 23-proc. VAT.

– Oznacza to, że nie tylko napoje dostarczane w ramach usługi cateringowej podlegają wyodrębnieniu – stwierdza nasza rozmówczyni.

Na fakturze dokumentującej wykonanie usługi cateringowej, poza dostawą napojów, powinny być wyszczególnione również dostawy innych towarów w stanie nieprzetworzonym, dla których właściwa jest stawka podstawowa.

Podatnicy mogą też mieć problem z wnioskami o interpretacje indywidualne, w których skupiają się na opodatkowaniu napojów. Jeśli podmiot posiada korzystną interpretację w zakresie napojów i w praktyce dostarcza jedynie gotowe posiłki i napoje, to nie ma problemu. Inaczej jest, gdy stawkę podstawową stosuje wyłącznie do dostaw napojów, a pozostałe towary w stanie nieprzetworzonym opodatkowuje stawką obniżoną.

W takiej sytuacji korzystna interpretacja nie przystaje do stanu faktycznego i tym samym nie chroni podatnika. Jeśli organ przyjdzie na kontrolę, to zażąda korekty rozliczeń.

Wyłączenia z obniżonej stawki podatku
Stawka 8 proc. VAT nie może być stosowana do sprzedaży:
1) napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,2 proc.,
2) napojów będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 proc.,
3) kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
4) napojów bezalkoholowych gazowanych,
5) wód mineralnych,
6) towarów w stanie nieprzetworzonym objętych 23-proc. VAT.