Resort finansów zrezygnuje z CIT od wartości środków trwałych, której nie może amortyzować spółka powstała po przekształceniu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników CIT. Nowe zasady mają być stosowane do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. do końca 2016 r.

Spółki, które powstają w wyniku przekształcenia publicznych szpitali, nie mają prawa do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego przekazywanego im nieodpłatnie (art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o CIT).
Również jako następca prawny nowy podmiot nie może amortyzować tych składników majątku, w przypadku których nie robił tego SPZOZ (art. 16g ust. 1 i 18, art. 16h ust. 3 ustawy o CIT). Jak wyjaśnia resort, w przypadku przekształcenia nie dochodzi do wniesienia aportu. To wyklucza zastosowanie przepisów (art. 16g ust. 1 pkt 4 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT), które umożliwiają amortyzację wartości środków trwałych przekazanych w formie wkładu niepieniężnego, w części, która została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego.
Ponieważ nowe spółki nie mogą zaliczać odpisów amortyzacyjnych do kosztów, osiągnięty zysk muszą przeznaczać na CIT. Tymczasem przekształcenie miało otwierać szpitalom nowe możliwości uzyskiwania przychodów. Budżet może stracić na zmianach 1,73 mln zł w 2014 r., 1,69 mln zł w 2015 r. i 1,55 mln zł 2016 r.
Etap legislacyjny
Projekt w konsultacjach