Spółki, które powstają w wyniku przekształcenia publicznych szpitali, nie mają prawa do zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od majątku trwałego przekazywanego im nieodpłatnie (art. 16 ust. 1 pkt 63 ustawy o CIT).
Również jako następca prawny nowy podmiot nie może amortyzować tych składników majątku, w przypadku których nie robił tego SPZOZ (art. 16g ust. 1 i 18, art. 16h ust. 3 ustawy o CIT). Jak wyjaśnia resort, w przypadku przekształcenia nie dochodzi do wniesienia aportu. To wyklucza zastosowanie przepisów (art. 16g ust. 1 pkt 4 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT), które umożliwiają amortyzację wartości środków trwałych przekazanych w formie wkładu niepieniężnego, w części, która została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego.