Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) decyzję o wysokości podatku od nieruchomości należy przesłać współwłaścicielom.
Skarżącym był właściciel domu o powierzchni użytkowej powyżej 100 mkw. oraz gruntów o powierzchni prawie 1,8 tys. mkw. Organ podatkowy ustalił w decyzji podatek od nieruchomości za 2013 r. i doręczył ją zainteresowanemu. Problem polegał na tym, że zgodnie z ewidencją gruntów i budynków właścicieli tych nieruchomości było dwoje – mąż i żona. Sąd zwrócił uwagę właśnie na to uchybienie proceduralne organu podatkowego i z tego powodu uchylił decyzję burmistrza miasta, ustalającą wysokość podatku od nieruchomości.
WSA orzekł, że błędem było doręczenie decyzji jedynie skarżącemu. Należało ją przekazać również małżonce. Zgodnie z art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) decyzję należy przesłać współwłaścicielom.