Resort zapewnia, że do czasu przedstawienia koncepcji organy podatkowe nie będą kwestionować dotychczasowych praktyk – zarówno jeśli chodzi o rozliczenia jednostek budżetowych, jak i jednostek samorządu terytorialnego. Zaznaczył jednak, że uchwała NSA nie ma wpływu na stosowanie przepisów ustawy o PIT dotyczących obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (uchwała ta zapadła tylko na gruncie przepisów o VAT – red.)

Z wyjaśnień resortu wynika też, że wstrzymuje się on z opublikowaniem wytycznych dla samorządowców do czasu wydania orzeczenia w sprawie miasta Wrocław (to spór tego miasta z fiskusem spowodował wydanie uchwały przez NSA). Niedawno jednak NSA, rozpoznając sprawę Poznania (wyrok z 10 września 2013 r., sygn. akt I FSK 700/12), potwierdził, za uchwałą, brak podmiotowości prawnopodatkowej samorządowych jednostek budżetowych.

Jednostki budżetowe to np. szkoły, domy kultury, ośrodki sportu i rekreacji, placówki służby zdrowia czy jednostki zajmujące się gospodarką komunalną