Chodzi o takie zjawiska jak np. crowdfunding, czyli finansowanie społecznościowe, które zdobywają coraz większą popularność.

Jak wskazał członek Komisji Europejskiej, unijne systemy podatkowe pochodzą z okresu, w którym komputery nie były tak rozpowszechnione jak obecnie. W związku z tym też nie nadążają za wymogami nowoczesnej gospodarki. Dlatego też powołano Wysoką Grupę Ekspercką do spraw Opodatkowania Cyfrowej Ekonomii. Składa się ona z siedmiu uznanych specjalistów w tym zakresie. Podstawowym zadaniem grupy ma być wskazanie podstawowych problemów fiskalnych, z jakimi zmaga się nowoczesna gospodarka i wskazanie Komisji potencjalnych rozwiązań.

Specjaliści rozpoczną pracę jeszcze przed końcem roku 2013 i przedstawią raport w pierwszej połowie 2014 r. Wskazane przez nich rozwiązania zostaną odpowiednio wdrożone przez Komisję Europejską do systemu prawa wspólnotowego.