Opodatkowaniu będzie podlegał ostatni etap obrotu, czyli dostawa surowca do finalnego odbiorcy. Dlatego w ustawie zdefiniowano pojęcie finalnego nabywcy gazowego (podmiot, który zużywa gaz) oraz pośredniczącego podmiotu gazowego. Przepisy przewidują wiele zwolnień, przykładowo gdy sprzedaż dokonywana jest na rzecz gospodarstw domowych, instytucji publicznych (np. szkół, przedszkoli czy szpitali) albo zakładów energochłonnych (tj. takich, w których udział zakupu gazu w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5 proc. w skali roku).

Jednak aby skorzystać ze zwolnienia w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, trzeba będzie określić, że wyroby te będą użyte do celów zwolnionych. Kontrakty podpisane przed wejściem w życie nowych przepisów należy dostosować do 30 czerwca 2014 r.

Etap legislacyjny

Ustawa nowelizująca podpisana przez prezydenta