Najpierw izba skarbowa musi ustalić, czy podpisany pod wnioskiem wojewoda ma interes prawny, by wyjaśniać sprawy związane z wynajmem nieruchomości przez jego urząd. Dopiero potem może ewentualnie udzielić merytorycznej odpowiedzi w kwestiach podatkowych.
O interpretację wystąpił wojewoda świętokrzyski. Wyjaśnił, że Urząd Wojewódzki w Kielcach planuje wynajem nieruchomości dwóm innym jednostkom administracji zespolonej (także podlegającym wojewodzie). W umowie ma określić, że na wystawianej najemcy fakturze czynsz będzie opodatkowany VAT według stawki 23 proc., a na dokumencie wystawionym przez dostawcę mediów i refakturowanym na najemcę koszta np. energii elektrycznej bądź gazu zwiększą się o daninę według stawki użytej przez usługodawcę. Wojewoda zapytał, jak należy rozliczyć VAT od kosztów związanych z mediami – czy wliczyć je do czynszu i opodatkować stawką podstawową 23 proc., czy też zastosować różne stawki wynikające z faktur wystawionych przez ich dostawcę. Sam przychylał się ku drugiemu rozwiązaniu.
Nie zgodziła się z tym izba skarbowa. Uznała, że opłaty z tytułu mediów stanowią część odpłatności za całą kompleksową usługę najmu. Powołała się przy tym na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tak więc obciążając najemców kosztami mediów, należy do całości świadczonej usługi stosować stawkę 23 proc. właściwą dla wynajmu.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. Skargę wniósł wojewoda świętokrzyski, co wzbudziło zastrzeżenia WSA. Przedstawiciele trzeciej władzy skrytykowali niechlujnie przygotowany wniosek o interpretację, w którym podawano dane Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, ale podpisała go osoba umocowana przez tamtejszego wojewodę.
Sąd przypomniał, że izbę skarbową może pytać tylko podmiot zainteresowany w uzyskaniu odpowiedzi na temat opisanej sytuacji prawnopodatkowej. Jeśli wniosek pochodzi od kogokolwiek innego, należy odmówić wydania interpretacji. Dlatego izba przed udzieleniem odpowiedzi powinna zbadać, czy wojewoda podpisujący wniosek jest podmiotem zainteresowanym w uzyskaniu odpowiedzi zgodnie z art. 14b par. 1 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
Wyrok nie jest prawomocny.
Minister finansów wydaje pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego podmiotowi zainteresowanemu w jego indywidualnej sprawie zgodnie z art. 14b par. 1 Ordynacji podatkowej
ORZECZNICTWO
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 26 września 2013 r. (sygn. akt I SA/Ke 515/13).