Nie można uznać samochodu za środek trwały firmy i jednocześnie odliczać kosztów jego używania w celach prywatnych.
Przedsiębiorca rok temu kupił samochód osobowy. Wpisał auto do ewidencji środków trwałych i rozpoczął amortyzację. Pojazd wykorzystuje przede wszystkim w działalności gospodarczej, a w mniejszym zakresie – również do celów osobistych. Wydatki na benzynę, opony, naprawy i konserwację (z wyjątkiem kosztów paliwa związanych z użytkowaniem samochodu w celach prywatnych) zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uznał takie postępowanie za nieprawidłowe.
Organ podatkowy przyznał, że samochód osobowy w obecnych czasach jest narzędziem pracy, bez którego trudno się obejść. Jednak specyfika jego użytkowania sprawia, że jednocześnie może on służyć do celów osobistych. Z tego względu przepisy podatkowe przewidują dwie możliwości kosztowego rozliczania wydatków związanych z eksploatacją auta: