Zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników spółka miała obowiązek wypłacić dywidendę za 2002 r. do końca października 2003 r. Jedna ze wspólniczek zmarła jednak przed tą datą.
Jej spadkobiercy nie dostarczyli firmie w terminie postanowienia o nabyciu i podziale spadku. Spółka zapłaciła jednak podatek – według obowiązującej dla dywidend w 2003 r. stawki 15 proc. – od całej kwoty, także od części przeznaczonej dla zmarłej wspólniczki.
Prawo do dywidendy za 2002 r. ma się przedawnić 31 października 2013 r. Jak podkreśliła firma we wniosku o interpretację indywidualną, jest szansa, że do tego czasu spadkobiercy wspólniczki dokonają ostatecznego podziału spadku. Jeśliby tak się stało, spółka jako płatnik zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy o PIT (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) powinna pobrać 19-proc. daninę od wypłaconej części swojego zysku (taka stawka podatku od dywidendy obowiązuje teraz). Uważała jednak, że skoro odprowadziła wcześniej 15 proc. od całej kwoty, to wystarczy, jeśli dopłaci brakujące 4 proc.
Zdaniem izby skarbowej spółka nie powinna była pobierać w przeszłości 15-proc. daniny od niewypłaconego udziału w zysku za 2002 r., skoro był to tylko przychód należny, dla nieznanego jeszcze w 2003 r. spadkobiercy. Dopiero gdy spółka zostanie poinformowana, kto odziedziczył prawo do dywidendy, będzie zobowiązana pobrać 19-proc. podatek od wypłaconej mu kwoty.
Według art. 79 par. 2 ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Natomiast zgodnie z brzmieniem przepisów przed 1 stycznia 2009 r. wygasało po upływie pięciu lat od dnia złożenia zeznania podatkowego
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 września 2013 r., nr IPPB2/415-493/13-3/MG