Osoby, które odziedziczyły jednostki w funduszach inwestycyjnych, mają prawo do odliczenia wydatków, które ponieśli ich spadkodawcy. Tak orzekł NSA w przełomowym wyroku.

To bardzo korzystne rozstrzygnięcie dla podatników, ponieważ w ostatnich dwóch latach Naczelny Sąd Administracyjny przyznawał rację fiskusowi.

Spór z resortem