W środę Senat zajmie się ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Nowy program wspierający mieszkalnictwo – Mieszkanie dla Młodych (MdM) zostanie sfinansowany z likwidacji innej formy wsparcia tj. zwrotu części VAT na materiały budowlane. O taką rekompensatę mogą ubiegać się wszystkie osoby budujące systemem gospodarczym lub remontujące swoje mieszkania i domy. Senackie komisje, które rozpatrywały już uchwaloną przez Sejm ustawę o MdM, wnoszą o jej przyjęcie bez poprawek. To by oznaczało, że los zwrotu VAT w obowiązującej formule jest przesądzony. W latach 2014-2018 zostanie on stopniowo wygaszony, przy czym ostateczną datą poniesienia wydatków nim objętych będzie 31 grudnia 2013 r.

Zwrot części VAT na materiały budowlane

Zwrot części VAT na materiały budowlane

źródło: Dziennik Gazeta Prawna

A co z osobami, które koszty zakupu materiałów budowlanych będą ponosić od 1 stycznia 2014 r.? Tylko nieliczni skorzystają ze zwrotu VAT w nowym okrojonym kształcie, który przewiduje ustawa o MdM. W uproszczeniu – skorzystają z niego tylko ludzie młodzi (do 35 lat) i tylko w związku z określoną inwestycją. Po pierwsze, przedsięwzięcie musi być realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. (zwrot nie będzie dotyczył remontu). Po drugie, powierzchnia użytkowa domu lub mieszkania (powstałego w wyniku adaptacji budynku) nie będzie mogła przekroczyć odpowiednio 100 mkw i 75 mkw (limity wyższe o 10 mkw będą przysługiwały rodzinom z przynajmniej trójką dzieci). Po trzecie zwrot będzie dotyczył wyłącznie wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2018 r.

Więcej o skutkach wprowadzanych ograniczeń w zwrocie VAT dla osób realizujących inwestycję budowlaną na podstawie pozwoleń wydanych do końca 2013 r. będzie można przeczytać jutro (15 października) w Dzienniku Gazecie Prawnej i na stronie www.gazetaprawna.pl.