Jeśli osoby żyjące w związkach partnerskich nie zadbają o dowody, że pieniądze przekazywane przez nie idą na wspólne utrzymanie, będą musiały się nimi podzielić z fiskusem.
Naczelny Sąd Administracyjny orzekł wczoraj, że środki, które wypłacają sobie osoby żyjące w wolnych związkach, stanowią darowizny podlegające opodatkowaniu. Instytucja konkubinatu nie jest uregulowana w polskim prawie, a partnerzy nie zaliczają się do grupy podatników, którzy jako osoby bliskie darczyńcy mogą korzystać ze zwolnienia.

Darowizna czy wspólne utrzymanie