Z wkładu mieszkaniowego spółdzielnia buduje lokal. W momencie jego przekazania wywiązuje się ze swojego zobowiązania. Dlatego w bilansie ujmuje się wkład jako fundusz - mówi Jerzy Jankowski, prezes Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
Ostatnio wielokrotnie poruszany był temat właściwego ujmowania funduszy własnych w sprawozdaniach finansowych spółdzielni mieszkaniowych. Dyskusję na ten temat rozpoczął lipcowy komunikat Komisji Nadzoru Audytowego, w którym wskazano ważne aspekty rewizji finansowej tych jednostek. Związek, którego jest pan prezesem, zrzesza ponad 500 spółdzielni. Jak pan się odniesie do tego problemu w kontekście tego, że padły oskarżenia, iż audytorzy oceniając sprawozdania, potwierdzają zawartą w nich nieprawdę?
Te zarzuty są nieuzasadnione, a do tego dyskredytują nie tylko audytorów, ale i spółdzielnie, bo sugerują, że fałszują one swoje sprawozdania finansowe. Jednak poza takim stanowiskiem Jaromira Gazy, prezesa Krajowego Stowarzyszenia Spółdzielców „Nasze mieszkania”, przedstawionym 10 września („Spółdzielcy zarzucają audytorom potwierdzanie nieprawdy”, DGP nr 175) takie zarzuty nie padły ani ze strony KNA, ani Ministerstwa Finansów. Co prawda pojawił się komunikat, o którym pani wspomniała, ale przypomina on tylko, że przy badaniu sprawozdań trzeba uwzględnić przepisy systemowe.