Właściciel lokalu, któremu spółdzielnia zwróciła koszty wymiany okien czy podzielników ciepła, ma przychód do opodatkowania – uważa resort finansów. Sądy są przeciwnego zdania.
Wszyscy mieszkańcy bloków spółdzielczych płacą co miesiąc na fundusz remontowy. Pokrywane są z niego m.in. koszty wymiany okien i instalacji wewnętrznych. Na remont czasami trzeba jednak długo czekać, dlatego wielu podatników finansuje prace z własnych środków, a spółdzielnia zwraca im wydatki. Osoby posiadające odrębną własność lokalu od takiego zwrotu muszą zapłacić podatek od przychodów z innych źródeł.

Różne traktowanie