Podatnik sprowadził samochód osobowy z USA. Twierdził, że był uszkodzony. W zgłoszeniu celnym podał cenę zakupu, czyli 31 151 zł (11,5 tys. dol.). Od tej kwoty wyliczył cło, akcyzę i VAT. Naczelnik urzędu celnego początkowo nie kwestionował tych rozliczeń, ale po trzech latach sprawdził zgłoszenie podatnika i porównał z ofertami podobnych samochodów na stronie internetowej www.autotrader.com. Podane tam ceny wahały się od prawie 17 tys. dol. do ponad 28 tys. dol. Organ powołał więc biegłego, aby wycenił auto podatnika. I ostatecznie przyjął, że wartość samochodu wynosiła prawie 47 tys. zł (16 270 dol.). Od niej należało liczyć cło, akcyzę i VAT. Urząd zweryfikował należności podatkowe (celne się przedawniły), z czym nie zgodził się podatnik. Sąd sprawdził decyzje organów i nie znalazł w nich błędów. Organy prawidłowo zakwestionowały wartość celną auta, co miało decydujące znaczenie dla obliczenia akcyzy i VAT. Należności celne przedawniły się zgodnie z art. 221 ust. 3 oraz art. 201 ust. 1 lit a) i ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Dz.Urz. UE L 145 z 2008 r.).

Organy mogły jednak ustalić tę wartość dla celów akcyzy i VAT. Zdaniem sądu prawidłowo uznały, że wartość podana przez podatnika jest za niska. Samochód został zgłoszony jako uszkodzony, ale sprzedawca w USA nabył go jako nowy i nie dysponował certyfikatem wydawanym dla pojazdów powypadkowych. Auto przeszło też pozytywnie badania techniczne przed jego pierwszą rejestracją w Polsce. Stan faktyczny podany przez podatnika był więc sprzeczny z późniejszymi ustaleniami organów. Zdaniem sądu zasadnie ustaliły one wartość celną samochodu dla potrzeb akcyzy, powołując się na opinię biegłego. Prawidłowo też postąpiły, określając kwotę VAT. Zgodnie z art. 29 ust. 13 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło, przy uwzględnieniu stosownej stawki podatku (w omawianym przypadku 22 proc., obecnie – 23 proc.).

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Rzeszowie z 5 września 2013 r., sygn.akt I SA/Rz 423/13.