Informacja Ministerstwa Finansów o rosnących udziałach gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (udział ma wynieść 37,53 proc.) nie zrobiła wrażenia na samorządach. Jak mówi Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Miast Polskich, to nie jest podwyżka.
– Zmiana udziałów to jedynie korekta wynikająca z przepisu ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który uzależnia udział w PIT od liczby osób kierowanych przez gminy do domów pomocy społecznej. Ta korekta nie ma nic wspólnego z podniesieniem udziałów – tłumaczy Andrzej Porawski.