Przedsiębiorca-podatnik VAT naprawia sprzęt przeciwpożarowy. Chciał kupić śmigłowiec, który ułatwiałby mu szybkie docieranie do klientów. Zapytał więc izbę skarbową, czy będzie mógł odliczyć podatek naliczony od faktur dokumentujących zakup helikoptera i paliwa do niego.
Sam był zdania, że tak. Podkreślił, że śmigłowca będzie używał do świadczenia usług opodatkowanych, jak każe art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Dodał, że nie jest to pojazd samochodowy, więc nie mają do niego zastosowania ograniczenia w odliczaniu VAT zapisane w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. nr 247, poz. 1652). Wynika z niej, że podatnik może odliczyć jedynie 60 proc. kwoty naliczonego VAT w przypadku kupna aut osobowych i niektórych pojazdów samochodowych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł. Ponadto nie ma prawa do odliczenia daniny przy nabyciu paliwa do napędu takich pojazdów.
Łódzka izba skarbowa zgodziła się z przedsiębiorcą, że te ograniczenia nie dotyczą śmigłowców. Zaznaczyła jednak, że aby odliczyć daninę z faktur dokumentujących zakupy, musi używać helikoptera tylko do świadczenia czynności opodatkowanych.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 7 sierpnia 2013 r. nr IPTPP4/443-311/13-4/BM.