Przedsiębiorcy, którzy handlują np. prętami stalowymi, mogą mieć wątpliwości, jak rozliczyć VAT na przełomie września i października. Problem dotyczy przedpłat.
Od 1 października obowiązuje nowa lista towarów, w obrocie którymi stosowane jest tzw. odwrotne obciążenie VAT, co oznacza, że ciężar rozliczenia tego podatku spoczywa na nabywcy, a nie na sprzedawcy. Wspomnianym mechanizmem jest już objęty nie tylko złom, ale także inne produkty wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), np. pręty stalowe. Wątpliwości budzi np. sytuacja, gdy zaliczka została wpłacona przed 1 października, a reszta uregulowana wraz z dostawą już po tej dacie.
Michał Piotrowski, doradca podatkowy z PKF Tax, podkreśla, że problem wynika z tego, iż w ustawie nowelizującej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1027) brakuje przepisów przejściowych co do sposobu rozliczenia zaliczki na dostawy realizowane po 30 września. A to może rodzić sporo wątpliwości i ryzyko dla podatników. Tym bardziej że – jak pokazuje praktyka – ustawodawca niejednokrotnie odnosił się wprost do rozliczania zaliczek w przypadku zmiany przepisów.