Podatniczka rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży kanapek. Robi je własnoręcznie, a następnie umieszcza w automatach samoobsługowych.

Jako sposób rozliczania się z fiskusem wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 5,5 proc. właściwej dla działalności wytwórczej. Chciała się upewnić, że jest ona właściwa. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że jej działalność można określić jako wytwórczą, a dla takich czynności zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) obowiązuje 5,5-proc. stawka.
Potwierdził to dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Powołał się na definicje działalności gastronomicznej (w tym przypadku stawka ryczałtu wynosi 3 proc.) oraz działalności wytwórczej zawarte w art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 ustawy. Przypomniał, że ta druga to działalność, w wyniku której powstają nowe wyroby, oraz sprzedaż wyrobów własnej produkcji. Podatniczka prawidłowo płaci więc ryczałt według stawki 5,5 proc.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 2 sierpnia 2013 r., nr IPTPB1/415-326/13-4/MD.