Kwoty wypłacane zawodowemu żołnierzowi przez Wojskową Agencję Mieszkaniową są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Żołnierz spierał się z fiskusem o to, czy musi płacić PIT od świadczeń mieszkaniowych. Uważał, że są zwolnione z daniny na postawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z nim wolne od podatku są kwoty otrzymane od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli otrzymały one środki na ten cel z budżetu państwa. Organ podatkowy przyznawał, że WAM jako agencja rządowa otrzymuje środki na wypłatę świadczenia mieszkaniowego żołnierzom w formie dotacji budżetowej. Twierdził jednak, że mimo to zwolnienie nie obowiązuje.
Zdaniem organu nie należy tu stosować wykładni językowej art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o PIT, zgodnie z którą wszystkie przychody otrzymywane przez podatników od WAM byłyby wolne od podatku. Według fiskusa zamysł ustawodawcy był inny: z uzasadnienia do projektu nowelizacji ustawy o PIT z 27 lipca 2002 r. wynikało, że przepis ten wprowadzono z myślą o przedsiębiorcach. Dla żołnierzy przeznaczone jest natomiast zwolnienie na mocy art. 21 ust. 1 pkt 49, które dotyczy jednak tylko podatku od odprawy mieszkaniowej, a nie wszystkich świadczeń.
Sąd nie zgodził się z taką argumentacją. Wyjaśnił, że zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 206, poz. 1367 z późn. zm.) prawo do zakwaterowania żołnierza zawodowego jest realizowane m.in. w formie wypłaty świadczenia mieszkaniowego. Dyrektor oddziału regionalnego WAM wypłaca mu je, gdy nie ma możliwości przydzielenia kwatery albo innego lokalu mieszkalnego. Całość środków na to świadczenie agencja otrzymuje od ministra obrony narodowej w formie dotacji budżetowej.
Zdaniem sądu ustawodawca nie ograniczył zwolnienia tylko do przedsiębiorców. Wystarczająca jest wykładnia językowa spornego przepisu. Wolne od PIT będą więc też świadczenia mieszkaniowe wypłacane żołnierzom zawodowym przez WAM. Wyrok jest nieprawomocny.
Wyrok WSA we Wrocławiu z 10 lipca 2013 r., sygn. akt I SA/Wr 483/13.