W 2010 r. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM) wypłaciła 208 395 świadczeń mieszkaniowych, a w 2011 r. – aż 557 628. Od każdego wypłaconego żołnierzom zawodowym świadczenia WAM, będąca płatnikiem PIT, pobrała zaliczki na podatek dochodowy. Obecnie do urzędów skarbowych podatnicy składają wnioski o stwierdzenie nadpłaty dotyczące nienależnie pobranych zaliczek w PIT od świadczeń mieszkaniowych wypłacanych przez WAM w latach 2010 – 2011. Zdaniem żołnierzy WAM jako agencja rządowa korzystała z przewidzianego w PIT zwolnienia dla świadczeń wypłacanych z budżetu państwa.

W wielu przypadkach urzędnicy wstrzymują postępowania i nie rozpatrują wniosków. Czekają na wytyczne Ministerstwa Finansów (MF), które nie wypowiedziało się na razie w tej kwestii. Podatnikom nie chce pomóc także Ministerstwo Obrony Narodowej (MON). Zdaniem ekspertów to celowe działania urzędników, które mają zniechęcić do składania wniosków o zwrot nadpłaty.

Pochodzenie pieniędzy

– Od 1 stycznia 2012 r. WAM nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczeń mieszkaniowych – mówi Wojciech Kubis z biura prezesa WAM.

Rafał Sidorowicz, doradca podatkowy, konsultant w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, tłumaczy, że zaliczki nie są pobierane, ponieważ WAM korzysta ze zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są kwoty, które podatnicy otrzymują od agencji rządowych lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

WAM oficjalnie ma status agencji wykonawczej dopiero od 1 stycznia tego roku. Wątpliwości budzi natomiast to, czym była w latach 2010 – 2011 i czy w tym okresie wypłacane świadczenia mogły być zwolnione z PIT.

– Żadne przepisy podatkowe ani ustawa o finansach publicznych nie precyzują jasno, czy przed uzyskaniem statusu agencji wykonawczej WAM była agencją rządową, czy też nie. Jeżeli uznać, że była ona agencją rządową, wówczas niesłusznie pobierała od wypłacanych świadczeń zaliczki na podatek, ponieważ wypłacone świadczenia korzystały ze zwolnienia – tłumaczy Grzegorz Grochowina, ekspert podatkowy w firmie doradczej KPMG.

Świadczenie mieszkaniowe jest wypłacane na wniosek żołnierza

Ekspert podkreśla, że istotną wskazówką dla organów podatkowych rozpatrujących wnioski podatników o stwierdzenie nadpłaty, byłoby jednoznaczne stanowisko zajęte przez MON któremu Wojskowa Agencja Mieszkaniowa podlega.

– Oficjalne stanowisko resortu obrony powinno doprowadzić do ujednolicenia podejścia organów podatkowych w tym zakresie – dodaje Grzegorz Grochowina.