Dostawa sprzętu na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej za pośrednictwem agencji NATO podlega zerowej stawce podatku od towarów i usług – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Wyrok dotyczy spółki zajmującej się handlem bronią oraz wyposażeniem. Zamierzała ona sprzedać uzbrojenie na rzecz MON z wykorzystaniem NATO Maintenance and Supply Agency (NAMSA) – agencji odpowiedzialnej za zaopatrzenie w sprzęt wojskowy sił zbrojnych państw członków NATO.
Spółka uznała, że ma prawo dokonać takiej dostawy, zgodnie z decyzją MON w sprawie zasad i trybu zawierania umów dotyczących uzbrojenia lub sprzętu wojskowego. Uważała, że w związku z tym ma prawo zastosować stawkę 0 proc. dla tej dostawy, na podstawie par. 7c ówczesnego rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT. Obecnie ta sama preferencja wynika z par. 8 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2013 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1719).
Początkowo Izba Skarbowa w Warszawie potwierdziła jej stanowisko, ale później minister finansów uznał interpretację izby za nieprawidłową i ją zmienił. Argumentował, że stawka 0 proc. ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dostawa towarów jest dokonana dla celów służbowych organizacji międzynarodowych. Według ministra nie można uznać za cel służbowy przeznaczenia towarów do dalszej odsprzedaży, stanowiącej działalność handlową wypełniającą definicję działalności gospodarczej.
Spółka złożyła skargę do WSA w Warszawie, a sąd przychylił się do jej stanowiska. Orzekł, że dostawę na rzecz NAMSA, będącej agencją NATO, należy uznać za dostawę na rzecz organizacji międzynarodowej. NATO jest bowiem taką organizacją, a reprezentuje ją NAMSA.
Sąd zwrócił uwagę, że agencja udziela pomocy państwom sojuszniczym w organizowaniu wspólnych zamówień, zaopatrywaniu w części zapasowe oraz prowadzeniu prac remontowych. Wobec tego dostawa uzbrojenia będzie służyła celom służbowym tej organizacji. Dostawa będzie zatem realizowana w ramach funkcji, jakie NAMSA pełni w strukturze NATO. W związku z tym może być opodatkowana stawka 0 proc.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 16 maja 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 2990/13.

Justyna Podlaszewska, konsultant w 8Tax Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.