75-proc. stawka PIT od nieujawnionych źródeł przychodów jest zgodna z konstytucją. Rząd musi jednak poprawić przepisy. Ma na to 18 miesięcy.
Tak orzekł wczoraj Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie uznali, że art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2001 r. nie jest niezgodny z art. 31 ust. 3, art. 42 ust. 1, art. 46 i art. 64 ust. 3 i jest zgodny z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 konstytucji. Sprzeczny z ustawą zasadniczą jest natomiast art. 20 ust. 3 ustawy podatkowej z art. 2 w związku z art. 64 ust. 1 ustawy zasadniczej. Niezgodny z tymi przepisami jest też art. 68 par. 4 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).
TK postanowił też, że art. 20 ust. 3 ustawy podatkowej straci moc po 18 miesiącach od dnia ogłoszenia orzeczenia w Dzienniku Ustaw.