Podatnicy, którzy musieli zapłacić fiskusowi podatek od nieujawnionych dochodów, mogą skutecznie wznowić postępowanie i odzyskać pieniądze.
Z uwagi na to, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. (sygn. SK 18/09) i jego uzasadnienie wciąż nie zostały opublikowane, brak jest na razie do nich obszerniejszych komentarzy. Ci zaś, którzy na bieżąco wypowiadają się na ten temat, dość często mylą stwierdzenie nieważności decyzji ze wznowieniem postępowania. I przestrzegają przed hurraoptymizmem, zalecają wstrzemięźliwość oraz oczekiwanie nie tylko na publikację, ale nawet na ukształtowanie się nowej linii orzeczniczej.
Tym samym wyrządzają szkodę osobom skrzywdzonym przez fiskusa w postępowaniach w sprawie podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł, którzy daninę już zapłacili (nie zaskarżali decyzji ostatecznych lub przegrali sprawę przed sądami administracyjnymi). Na złożenie wniosku o wznowienie postępowania podatkowego jest bowiem tylko miesiąc od daty opublikowania wyroku TK. Uchybienie temu terminowi prowadzi do bezpowrotnego zaprzepaszczenia szans, jakie daje rozstrzygnięcie trybunału.