Ustawodawca powinien stworzyć jednoznaczną listę tego typu obiektów bez odwoływania się do prawa budowlanego. Obecne przepisy są nieprecyzyjne.
Zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) budowlą jest obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego (niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury), a także urządzenie budowlane z nim związane, które zapewnia możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Artykuł 3 pkt 3 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) określa katalog przykładowych obiektów, które są budowlami. W praktyce podatnicy nie wiedzą więc, czy i jak należy opodatkować inne obiekty (np. jaką stawką – w przypadku budowli wynosi rocznie aż 2 proc. ich wartości i jest dużo wyższa niż dla innych nieruchomości).