Właściciele budynków i budowli mają obowiązek płacić podatek od nieruchomości. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podlegają: grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W praktyce od tego, jak obiekt budowlany zostanie zakwalifikowany, zależy wysokość podatku. Czasem nawet w ogóle nie trzeba będzie go płacić. W przypadku budowli podatkiem objęte są bowiem jedynie te, które są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jeśli więc osoba fizyczna ma np. zbiornik, ale wykorzystuje go tylko do celów prywatnych, to podatku nie zapłaci.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Ważnych definicji

Jak rozróżnić budowle i budynki

Jak ustalić wartość nieruchomości

Czy tymczasowy obiekt taki jak kiosk będzie budowlą

Czy wiata należąca do firmy jest opodatkowana

Jakie dane trzeba wykazać w deklaracji

Jak ustalić podatek od budowli

Czy po zamortyzowaniu budowli dla celów podatku dochodowego dalej trzeba płacić podatek od nieruchomości

Zobacz pełną treść artykułu w elektronicznym wydaniu eDGP: Kiedy obiekty są opodatkowane jak budowle, a kiedy jak budynki.