Młodzież dorabiająca w wakacje musi pamiętać, że niemal każdy dochód należy później uwzględnić w zeznaniu rocznym. Dotyczy to także wynagrodzeń uzyskanych za granicą
Zgodnie z art. 7 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) dochody małoletniego dziecka co do zasady dolicza się do tych osiągniętych przez rodziców. Wyjątkiem są m.in. dochody z umowy o pracę, umowy-zlecenia, umowy o dzieło czy praktyk uczniowskich, które powinny być rozliczone niezależnie od dochodu rodzica. Jeśli małoletni zarobi w ten sposób pieniądze, chociażby sezonowo, to matka lub ojciec będą musieli złożyć za niego oddzielne zeznanie podatkowe. Trzeba pamiętać, że pod deklaracją podpisuje się rodzic, a nie dziecko.
Jeśli roczny dochód nastolatka nie przekroczy kwoty wolnej od podatku dochodowego (3091 zł) PIT nie trzeba płacić. Nie zwalnia to jednak z obowiązku wykazania zarobku w oddzielnym zeznaniu rocznym, chociażby po to, aby odzyskać pobrane już zaliczki na podatek.
Niektóre dochody dziecka mogą być zwolnione z daniny. W przypadku pracy sezonowej dotyczy to głównie zarobku ze sprzedaży ziół, jagód, owoców i grzybów leśnych. Jest on wolny od PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 72 ustawy. Warunkiem jest, aby płody te były własnoręcznie, ewentualnie z pomocą najbliższej rodziny, zebrane w lesie.
Z koniecznością zapłaty PIT należy się natomiast liczyć, gdy dziecko pracuje w wakacje za granicą. Szczegóły zależą od postanowień konkretnych umów o unikania podwójnego opodatkowania zawartych między Polską a innymi krajami. Na ich podstawie nasze państwo albo zwolni zagraniczny dochód z podatku i wykorzysta go tylko do ustalenia stawki daniny, jaka ma zastosowanie do zarobków krajowych (metoda wyłączenia z progresją, np. Niemcy), albo proporcjonalnie odliczy kwotę zagranicznego podatku od krajowego (metoda proporcjonalnego odliczenia, np. Holandia).
W praktyce oznacza to, że małoletni, który wyjedzie na miesiąc do Niemiec, np. opiekować się dziećmi, będzie w Polsce zwolniony z podatku. Jeśli w ciągu całego roku nie osiągnie innych dochodów, nie trzeba nawet składać zeznania rocznego. Jeśli będzie miał zarobki także w Polsce, rodzic musi go rozliczyć z PIT – niemiecki dochód zostanie wykorzystany tylko do wyliczenia stawki, według której zostanie pobrany podatek od zarobków krajowych.
Inna sytuacja dotyczy takiej samej pracy dziecka w Holandii. Tu zawsze jest obowiązek złożenia zeznania i zapłaty polskiego PIT od zagranicznego dochodu. Można od niego proporcjonalnie (według wzoru) odliczyć daninę zapłaconą za granicą.