Projekt nie przewiduje zwolnienia z podatku wyrobów gazowych zużywanych do napędu silników spalinowych. Tymczasem biogaz wykorzystywany jest przez oczyszczalnie ścieków i wysypiska do produkcji przy użyciu takich silników energii elektrycznej, która jest przeznaczana do własnych celów lub sprzedawana. Zwolnienie z akcyzy ma zaś obejmować jedynie wyroby gazowe, w tym biogaz, przeznaczone do celów opałowych.

Obecnie stawka akcyzy na biogaz wynosi 0 zł. Zainteresowani postulują, aby ją utrzymać. – Biogaz jest produktem ubocznym. Nie zanieczyszczamy środowiska w trakcie jego pozyskiwania – tłumaczy Aneta Dąbrowska, dyrektor do spraw ekonomiczno-finansowych Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno- Ściekowej. Przypomina, że wyprodukowana energia elektryczna (powyżej 1 MW) podlega akcyzie. – Po proponowanych zmianach w przepisach będziemy więc mieć do czynienia z podwójnym opodatkowaniem – surowca i wytworzonej z niego energii – podkreśla Aneta Dąbrowska.

Etap legislacyjny

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przyjęty przez rząd