Do limitu dochodów osoby niepełnosprawnej, po przekroczeniu którego jej opiekun straci prawo do ulgi rehabilitacyjnej, wlicza się także te, które są zwolnione z podatku. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła kobiety, która wychowywała niepełnosprawnego syna i w zeznaniu za rok 2008 odliczyła wydatki na jego rehabilitację zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 7e i pkt 6 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Przepisy pozwalały jej na to tylko, o ile syn nie osiągnie rocznego dochodu większego niż 9120 zł.
Urząd skarbowy odmówił podatniczce prawa do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, gdyż ustalił, że łączne dochody jej syna, m.in. z tytułu alimentów i zasiłku pielęgnacyjnego, wyniosły w ciągu roku ponad 11 tys. zł, więc przekroczyły ustawowy limit.