Podatnicy, którzy odprowadzali 23-proc. VAT od wykonanej zabudowy meblowej, mogą skorygować swoje deklaracje i odzyskać nadpłacony podatek. Należy wystawić fakturę korygującą i ująć ją w rozliczeniach po otrzymaniu potwierdzenia odbioru przez nabywcę - mówi Janina Fornalik, MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt. I FPS 2/13) podjętej w składzie siedmiu sędziów stwierdził, że wykonanie trwałej zabudowy meblowej stanowi z punktu widzenia VAT świadczenie kompleksowe kwalifikowane jako usługa modernizacji mieszkania. Jest ona opodatkowana obniżoną stawką – 8 proc. Którzy przedsiębiorcy mogą stosować tę stawkę?

Chodzi o usługi wykonywane w obiektach budowlanych zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, czyli o lokalu o powierzchni do 150 mkw. i domy do 300 mkw. Należy zwrócić uwagę na zastrzeżenie sądu, że 8-proc. stawka VAT ma zastosowanie tylko wówczas, gdy zabudowa meblowa (np. kuchenna, wnękowa, łazienkowa, przygotowana pod konkretny wymiar) jest trwale zamocowana do elementów konstrukcyjnych budynku lub jego części.

Jak wcześniej orzekały sądy?

W orzecznictwie wydawanym po zmianie przepisów od 1 stycznia 2011 r. znajdziemy trzy różne podejścia, jeśli chodzi o VAT od wykonania zabudowy meblowej. Pierwsze to właśnie takie, że jest to usługa modernizacji uprawniająca do stosowania 8-proc. stawki. Zgodnie z drugim klasyfikowano je jako innego rodzaju usługi opodatkowane 23-proc. stawką i takie stanowisko jest też prezentowane w interpretacjach organów podatkowych. Zgodnie z trzecim podejściem wykonanie trwałej zabudowy traktowano jako dostawę towarów opodatkowaną również 23-proc. stawką. Tak orzekł NSA 26 lipca 2012 r. (sygn. akt. I FSK 483/12). Uchwała NSA przede wszystkim pozwoli na ujednolicenie praktyki, wyeliminuje istniejące rozbieżności w interpretacjach organów podatkowych i orzeczeniach sądów administracyjnych, co pozwoli na wyrównanie pozycji konkurencyjnej podmiotów z tej branży (szczególnie w porównaniu z tymi, którym wcześniej udało się uzyskać pozytywne interpretacje).

Czy na uchwale NSA skorzystają również klienci firm meblowych?

Tak, to jest aspekt społeczny tej sprawy. Korzyść z uchwały powinien odczuć ostateczny klient zamawiający zabudowy meblowe w związku z wykańczaniem lub remontowaniem domu czy lokalu. Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej nie jest on bowiem uprawniony do odliczenia VAT zawartego w cenie zamówionej usługi, a zatem niższy podatek powinien obniżyć jego koszty.

Do jakich innych usług modernizacji można ewentualnie stosować tezy uchwały?

Aby ocenić, czy zdefiniowanie przez NSA w tym przypadku usług modernizacji może mieć przełożenie również na inne usługi, trzeba poczekać na pisemne uzasadnienie uchwały.

Co mogą zrobić przedsiębiorcy, którzy mają niekorzystne interpretacje podatkowe?

Stanowisko NSA wiąże wszystkie składy sędziowskie, które będą orzekać w przyszłości w sprawach analogicznych do tej rozstrzygniętej w uchwale. Nie ma ona wprawdzie mocy wiążącej dla organów podatkowych, jednak w wydawanych interpretacjach indywidualnych minister finansów jest zobowiązany do uwzględniania orzecznictwa sądów. Podatnicy posiadający niekorzystne interpretacje indywidualne nie mają obowiązku się do nich stosować. W przypadku sporu podatników z organami w trakcie ewentualnej kontroli podatkowej czy skarbowej zastosowanie się do uchwały NSA w zasadzie gwarantuje wygraną w sądzie, choć nie od razu, ale po latach.

A co mogą zrobić firmy, które płaciły 23-proc. VAT. Czy mogą wystąpić o nadpłatę podatku?

Podatnicy, w przypadku których organy podatkowe lub skarbowe zakwestionowały stosowanie 8-proc. stawki VAT i posiadają ostateczną decyzję wymiarową w tym zakresie, będą mogli wystąpić z wnioskami o stwierdzenie nieważności niekorzystnych rozstrzygnięć z powodu rażącego naruszenia prawa. Z kolei podatnicy postępujący dotychczas w sposób bezpieczny i naliczający 23-proc. stawkę VAT do usług wykonania zabudowy meblowej, będą uprawnieni do skorygowania niesłusznie wykazanego VAT i odzyskania różnicy. Zasadniczo procedura korygowania nie wymaga złożenia wniosków o stwierdzenie nadpłaty. Jeśli zostały wystawione faktury dokumentujące wykonanie trwałej zabudowy meblowej, co w praktyce często ma miejsce z uwagi na duże kwoty, właściwym krokiem będzie wystawienie faktur korygujących i ujęcie ich w rozliczeniach VAT po otrzymaniu potwierdzenia odbioru faktury korekty przez nabywcę.