Do 15 lipca 8550 organizacji pożytku publicznego (OPP) musi opublikować swoje sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2012 na stronie www.pozytek.gov.pl.
Jak wynika z danych przekazanych przez resort pracy, do 20 czerwca obowiązek sprawozdawczy wypełniło zaledwie 2339 organizacji, czyli niespełna 30 proc.
Publikacja jest warunkiem, aby OPP mogły ubiegać się o 1 proc. PIT przekazywany corocznie przez podatników (w 2012 r. dostały niespełna 0,5 mld zł).