Kto straci na nowej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA?

Sejm wyraził zgodę na ratyfikację nowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z USA, która zastąpi traktat z 1974 r. Jakie nowości wprowadza?

Przewiduje specjalne zwolnienie dla dywidend wypłacanych na rzecz spółek inwestujących w nieruchomości (tzw. trusty nieruchomościowe). Pojawi się też 5-proc. podatek od odsetek (zwolnieniem nadal będą objęte odsetki od kredytów czy pożyczek bankowych) oraz nowe postanowienia dotyczące emerytur, wypłat z tytułu ubezpieczenia społecznego, rent kapitałowych, alimentów i świadczeń na rzecz dzieci. Obniżany jest podatek od należności licencyjnych u źródła z 10 proc. do 5 proc., przy jednoczesnym rozszerzeniu katalogu takich należności.