Sejm ratyfikował konwencję o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Stanami Zjednoczonymi.

Za było 423 posłów, nikt nie głosował przeciw, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Konwencja zastąpi umowę w tej sprawie, obowiązującą od 1974 roku.