O interpretację wystąpiła spółka, która sprzedaje na stacjach benzynowych produkty spożywcze, m.in. kupione od producenta napoje mleczne smakujące jak kawa. Zawierają one w sobie ekstrakt kawowy i są klasyfikowane w grupowaniu 11.07.19. 0 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (pozostałe napoje bezalkoholowe).

Przed 1 kwietnia 2013 r. spółka sprzedawała ten produkt z obniżoną, 5-proc. stawką podatku. Pozwalał jej na to załącznik nr 10 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177 poz. 1054 z późn. zm.), zgodnie z którym preferencyjnie opodatkowane były napoje zawierające tłuszcz mlekowy. Jego treść uległa zmianie zgodnie z postanowieniami ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 35). Obecnie można opodatkować niższą stawką napoje zawierające tłuszcz mlekowy, ale tylko takie, które nie zostały przygotowane na bazie naparu z kawy lub herbaty.

W związku z tym spółka zapytała, czy nadal może sprzedawać swoje produkty z 5-proc. VAT. Uważała, że ma do tego prawo, gdyż jej napoje zawierają ekstrakt, a nie napar kawowy.

Izba skarbowa się z tym nie zgodziła. Odwołała się do definicji słownikowych naparu i ekstraktu. Na tej podstawie doszła do wniosku, że ekstrakt kawowy można określić jako zagęszczoną esencję z tego napoju, czyli jest to rodzaj naparu na bazie kawy. Skoro tak, to spółka od 1 kwietnia straciła prawo do stosowania niższej stawki. Sprzedawane napoje powinna opodatkować 23-proc. VAT.

Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 czerwca 2013 r., nr IPPP3/443-316/13-2/MKw.