Należy zracjonalizować konstrukcję daniny od spadków i darowizn, rezygnując z progresywnej skali - uważa Tomasz Janik prezes Krajowej Rady Notarialnej.

Czy notariusze odnotowują wiele przypadków zawierania umów darowizny między osobami, które nie są ze sobą spokrewnione?

Praktyka pokazuje, że umowy darowizny między takimi osobami – oczywiście tam, gdzie wymagana jest forma aktu notarialnego, a więc w przypadku nieruchomości – należą do rzadkości. Natomiast okoliczności przenoszenia własności mogą w niektórych przypadkach wskazywać na to, że umowy, które strony nazywają sprzedażą, są w istocie darowiznami. Przykładowo transakcja zbycia udziału w mieszkaniu, w którym zameldowane są obie strony – partnerzy.