Dostawcy i dystrybutorzy mediów nie będą musieli wystawiać faktur (choć będą mogli) w przypadku sprzedaży na rzecz konsumentów. Obowiązek podatkowy powstanie z chwilą upływu terminu wystawienia dokumentu albo upływu terminu płatności.
Sejm uchwalił zmiany w ustawie, która znowelizowała ustawę o VAT, dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dostawy mediów (energia, ciepło), gdyż okazały się niezgodne z regulacjami wspólnotowymi. DGP sygnalizował, że jest z tym problem.
Uchwalona pod koniec 2012 r. nowelizacja ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., ale eksperci zwracali uwagę, że po niedawnym wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w polskiej sprawie C-169/12 TNT Express World- wide (Poland) trzeba będzie ją częściowo zmodyfikować.