Zamierzam podczas wakacji odnowić łazienkę. To ostatni etap gruntownych remontów, jakie przeprowadziłam w moim mieszkaniu w ostatnich kilku latach. Ze względu na koszty rozłożyłam przedsięwzięcie w czasie. Dotychczas wymieniłam okna, kaloryfery, płytki w kuchni, pomalowałam ściany. Zbierałam faktury, ale nie złożyłam wniosku o zwrot VAT. Czy mogę to zrobić teraz, uwzględniając także rachunki za planowany remont łazienki? Czyli złożyć jeden wniosek uwzględniający także rachunki z ubiegłych lat? – pyta pani Grażyna.
Zwrot części VAT na materiały budowlane / Dziennik Gazeta Prawna
Tak, choć rzeczywiście warto się pospieszyć z remontem. Niewykluczone bowiem, że obowiązujące nieprzerwanie od 2004 r. prawo do odzyskania części podatku VAT zapłaconego w cenie materiałów budowlanych przestanie obowiązywać z końcem bieżącego roku. Rząd planuje wygaszenie tego przywileju. Jeśli plany zrealizuje, będzie można odzyskiwać część VAT tylko na podstawie faktur wystawionych do końca 2013 r., a wnioski w tej sprawie będzie można składać jeszcze przez pięć lat (do końca 2018 r.).
Przypominamy: w odniesieniu do niektórych materiałów budowlanych stawka VAT wzrosła w 2004 r. z 7 do 22 proc. By zrekompensować wzrost kosztów budowy i remontu, wprowadzono wtedy możliwość odzyskania tej części podatku VAT, która spowodowała wzrost cen detalicznych materiałów budowlanych (22 proc. – 7 proc.). Realnie więc za materiały kupione do końca 2010 r. można odzyskać 68,18 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z posiadanych faktur. Z początkiem 2011 r. wzrosła podstawowa stawka VAT z 22 do 23 proc., pozostawiono jednak starą konstrukcję ulgi. Dlatego, choć na fakturach widnieje stawka 23 proc. VAT, nadal odliczamy starą różnicę (22 proc. – 7 proc.). To powoduje, że za materiały kupione w tym czasie i kupowane teraz odliczymy tylko 65,22 proc. kwoty podatku VAT wynikającej z faktur. Tych obliczeń musimy dokonać samodzielnie, składając wniosek o zwrot podatku VAT od materiałów budowlanych. Ponieważ zwrot VAT dotyczy tylko tych materiałów, dla których stawka podatku wzrosła w 2004 r., trzeba sprawdzić, czy zakupy spełniają te kryteria. Aktualny (zakupy po 1 stycznia 2010 r.) wykaz znajduje się w załączniku do obwieszczenia ministra infrastruktury z 3 września 2010 r. Jeśli pani Grażyna zamierza starać się o zwrot VAT od materiałów kupionych wcześniej, musi skorzystać z wykazu w załączniku do obwieszczenia ministra transportu i budownictwa z 30 grudnia 2005 r.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).