Obowiązek uiszczenia podatku z pustej faktury nie wyłącza odpowiedzialności karnej skarbowej.
Wystawianie fikcyjnych faktur, a więc takich, które nie dokumentują żadnej rzeczywistej transakcji, to jeden ze sposobów na wyłudzenie VAT. Podmiot wystawiający uchyla się od zapłaty podatku, a otrzymujący fakturę korzysta z prawa do odliczenia lub zwrotu VAT.
Za sporządzanie nierzetelnych faktur grożą kary grzywny za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe. Nieuczciwy wystawca płaci też podatek. Wynika to z art. 108 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), który nakazuje zapłatę podatku wykazanego na fakturze, niezależnie od okoliczności jej wystawienia.