Podatnik ma prawo do pełnego odliczenia VAT od samochodów osobowych, które wręczy zwycięzcom loterii organizowanej dla klientów punktów sprzedaży.
Spółka prowadzi sprzedaż materiałów budowlanych w swoich punktach handlowych oraz punktach należących do jej kontrahentów. Dla klientów wszystkich sklepów zorganizowała loterię audiotekstową. Nagrodami były m.in. trzy samochody osobowe marki Chevrolet. Spółka chciała odliczyć cały VAT od kupionych w tym celu aut. Możliwość taką potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 18 kwietnia.
Organ podatkowy wyjaśnił, że ograniczenie odliczenia VAT od samochodów osobowych (tj. 60 proc. kwoty podatku, nie więcej niż 6 tys. zł) nie dotyczy przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych pojazdów. Wynika to z art. 3 ust. 2 pkt 7 lit. a ustawy zmieniającej ustawę o VAT z 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. nr 247, poz. 1652).
W ocenie dyrektora izby skarbowej sformułowanie „przedmiotem działalności podatnika jest odsprzedaż tych samochodów (pojazdów)” nie oznacza przedmiotu działalności w sensie generalnym (formalnym). Dotyczy natomiast zadysponowania konkretnym samochodem w ściśle określony sposób.
Z kolei sformułowanie „odsprzedaż” obejmuje takie rodzaje działalności gospodarczej podatnika, w ramach których nabywane samochody są traktowane jako towary handlowe – przeznaczone do ich dalszego zbycia. Chodzi przy tym o każde przeniesienie prawa do dysponowania samochodem jak właściciel, niezależnie od tego, czy podatnik sprzedaje auto, przekazuje je w loterii lub w akcji marketingowej jako nagrodę albo pod innym tytułem prawnym.
Z dostawą towarów mamy więc do czynienia, gdy organizator loterii wydaje auto zwycięzcy loterii. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest on jego własnym klientem, czy też klientem kontrahenta, na rzecz którego podatnik świadczy usługi organizacji loterii. Okoliczność, że samochody zostały wydane zwycięzcom, wskazuje natomiast na to, że podstawowym ich przeznaczeniem były cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Podatnik ma zatem prawo do pełnego odliczenia VAT z faktur dokumentujących nabycie samochodów. Ich odsprzedaż, tj. wydanie jako nagrody w loterii bądź w akcji marketingowej, jest bowiem podstawowym przeznaczeniem tych pojazdów.
Interpretacją tą dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienił swoje poprzednie stanowisko (z 11 stycznia 2013 r., sygn. IPTPP4/443-690/12-4/UNR). Wcześniej wskazał na różne skutki podatkowe w VAT wydania nagród, w zależności od tego, czy loteria jest skierowana do klientów spółki, czy też klientów jej kontrahentów. Uznał, że w tym drugim przypadku nie ma możliwości odliczenia pełnego VAT, gdyż samochód został nabyty przez spółkę nie w celu odsprzedaży, lecz wyświadczenia usługi marketingowej na rzecz innego pomiotu. Spółka zaskarżyła tę interpretację do sądu. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi po ponownym rozpatrzeniu sprawy uznał jej stanowisko za prawidłowe (organ podatkowy może uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy).
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 kwietnia 2013 r., sygn. IPTPP4/443-690/12-5/S/UNR