Każde przedłużenie postępowania kontrolnego, sprawdzającego czy podatkowego będzie wymagało wydania postanowienia, na które podatnik będzie mógł wnieść zażalenie.
Grupa posłów PSL wniosła do Sejmu projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej. Chodzi o przeciwdziałanie przedłużaniu postępowań podatkowych. Dziś urzędnik o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie musi powiadomić podatnika, podać tego przyczyny oraz wskazać nowy termin. Również podatnik może ponaglić urząd, który nie załatwi sprawy w dodatkowym czasie.
Wynika to z przepisów art. 140 i 141 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). PLS proponuje, aby zawiadomienie miało formę postanowienia. Podatnik mógłby złożyć na nie zażalenie do organu podatkowego wyższego stopnia lub skargę do sądu administracyjnego (w przypadku wydania postanowienia przez dyrektora izby skarbowej, urzędu kontroli skarbowej czy izby celnej albo samorządowe kolegium odwoławcze).