Można skorzystać z ulgi na dziecko, gdy dochód dziecka przed odliczeniami przekroczył 3089 zł. Istotna jest kwota po odliczeniach.
Kobieta, rozliczając PIT za 2011 r., chciała skorzystać z ulgi z tytułu wychowywania studiującego syna. Uzyskał on dochód wakacyjny, który przed dokonaniem odliczeń wynosił 3159 zł, a po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne był niższy niż limit 3089 zł, który uprawnia do stosowania preferencji.
Podatniczka, chcąc upewnić się, że może skorzystać z ulgi, wystąpiła o interpretację podatkową. Sama była zdania, że ma takie prawo, gdyż dla celów ulgi prorodzinnej powinno się przyjąć dochód syna po odliczeniach dokonanych zgodnie z art. 26 ustawy o PIT (t.j Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).